ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ( Analytical Balance ) article

เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ( Analytical Balance )

 
 
 
 แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display)
 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 210 กรัม *
 ความละเอียดในการอ่านค่าได้ 0.0001 กรัม
 ค่าความผิดพลาดในการอ่านน้ำหนักซ้ำ ( Repeatability ) ไม่เกิน 0.0001 กรัม
 ค่าความเบี่ยงเบนของผลจากการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง  
   (Linearity) ไม่เกิน +0.0002 กรัม
ตัวเครื่องทำจากโลหะ (Die-Cast Aluminium Alloy)
 รับประกันคุณภาพ 2 ปี
 
* รุ่น HR-200

 Download Catalogue
เครื่องชั่งดิจิตอล ( Digital Balance )