dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


ตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ ( Vacuum Oven )

ตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ ( Vacuum Oven )

 
 
 
 เป็นตู้อบลมร้อนแบบสูญญากาศ ที่ใช้ในการอบตัวอย่างที่มีจุดเดือดต่ำ
 ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Electronically controlled APT.line
 โครงสร้างภายนอกของตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี ภายในทำด้วยสแตนเลส
 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง
     ถึง 200 องศาเซลเซียส
 มีชั้นวาง 2 ชั้นชนิด Chorme Plate เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
 มีขนาดบรรจุตั้งแต่  23 ลิตร ถึง 115  ลิตร
 สามารถติดตั้งกับปั๊มสูญญากาศที่มีอัตราดูดอากาศออกได้ในช่วง 1 ถึง
    30 m/h  ( ปั๊มสูญญากาศเป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม )
สามารถเลือกตั้งเวลาในแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมได้ 2 แบบ คือ 999 ชั่วโมง 59 นาที และ 99 ชั่วโมง 59 นาที
 รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

Download Catalogue VD23

Download Catalogue VD53

Download Catalogue VD115
ตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ ( Vacuum Oven )