dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


หน้ากากป้องกันแก๊สและไอระเหย articleหน้ากาก

เบอร์

6100  ขนาดเล็ก
6200  ขนาดกลาง
6300  ขนาดใหญ่

7501  ขนาดเล็ก
7502  ขนาดกลาง
7503  ขนาดใหญ่

7800S-S  ขนาดเล็ก
7800S-M  ขนาดกลาง
7800S-L  ขนาดใหญ่ ทำจากซิลิโคน

ตลับกรองแก๊สและไอระเหย

ตลับกรอง

เบอร์

คุณสมบัติ

6001

Organic Vapor
ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี แล็คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน

6002

Acid Gas
ป้องกันแก๊สคลอรีน กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) กรดซัลฟูริก (กรดกำมะถัน) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟล์ (แก๊สไข่เน่า) -เฉพาะหนีภัยเท่านั้น

6003

Organic Vapor / Acid Gas
ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลายและกรดแก๊ส

6004

Ammonia / Methylamine
ป้องกันไอแอมโมเนีย และไอเม็ททิลลามีน

6005

Formaldehyde / Organic Vapor
ป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหยตัวทำละลาย

6006

Multi-Gas / Vapor
ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอแอมโมเนีย /
ไอเม็ททิลลามีน
ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊สและไอระเหยหลายประเภทปนกัน

6009

Mercury Vapor / Chlorine Gas
 ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน
เทคโนโลยีใหม่ เปลี่ยนแถบสีจากน้ำตาลอ่อนเป็นน้ำตาลเข้มเมื่อตลับกรองหมดอายุ

6057

Organic Vapor / Inorganic and Acid Gas 
ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊สและไอด่าง (สารอนินทรีย์) เป็นต้น
อุปกรณ์ความปลอดภัย

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง article
อุปกรณ์ลดเสียง article
หมวกนิรภัย article
กระบังหน้า article
แว่นตานิรภัย article