dot
dot
bullet เครื่องมือวิทยาศาสตร์
bulletสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ
bulletอุปกรณ์ทางการแพทย์
bulletชุดทดสอบต่างๆ
dot
dot
bulletอาหารเลี้ยงเชื้อ
bulletกระเบื้อง
dot
dot
bulletเครื่องมือ
bulletห้องปฏิบัติการ
bulletวิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
dot
dot
bulletเกร็ดความรู้


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


กระบังหน้า article

กระบังหน้า

เบอร์

คุณสมบัติพิเศษ

1631 ชุดกระบังหน้า

1632 เลนส์กระบังหน้า

 ยกเปิด-ปิดกระบังหน้าได้
 สายรัดศีรษะแบบเข็มขัด ปรับให้กระชับได้กับศรีษะทุกขนาด
 ควรใช้ร่วมกับแว่นตาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

อุปกรณ์ความปลอดภัย

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง article
หน้ากากป้องกันแก๊สและไอระเหย article
อุปกรณ์ลดเสียง article
หมวกนิรภัย article
แว่นตานิรภัย article