ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Union Science บน Facebook
qrcode www.unionsci.com


กระบังหน้า article

กระบังหน้า

เบอร์

คุณสมบัติพิเศษ

1631 ชุดกระบังหน้า

1632 เลนส์กระบังหน้า

 ยกเปิด-ปิดกระบังหน้าได้
 สายรัดศีรษะแบบเข็มขัด ปรับให้กระชับได้กับศรีษะทุกขนาด
 ควรใช้ร่วมกับแว่นตาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

อุปกรณ์ความปลอดภัย

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่น ฟูมโลหะ ละออง article
หน้ากากป้องกันแก๊สและไอระเหย article
อุปกรณ์ลดเสียง article
หมวกนิรภัย article
แว่นตานิรภัย article